„Ponúkame voľné kapacity na vstrekovacích lisoch od 50 do 400t“  „Ponúkame voľné kapacity na vstrekovacích lisoch od 50 do 400t“ 

Arburg 470 C

Výrobná hala

Projekty realizované z fondov EÚ

Vítajte na stránke SEZ PLASET s.r.o

Síslo firmy sa nachádza na východnom Slovensku, v meste Krompachy, v priemyselnej zóne pri rieke Hornád. V blízkosti sídla firmy sa nachádzajú prírodné a historické skvosty Slovenska: Spišský hrad, historické mesto Levoča, národne parky Vysoké Tatry a Slovenský raj, ako aj ďalšie zaujímavosti.

Aktuality

Na základe neustálej inovácie technológií v oblasti lisovania plastov sa firmá flexibilne prispôsobuje potrebám trhu.

Pripravujeme

Bol podaný projekt Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Výstavy

Firmá SEZ PLASET s.r.o má vždy svoje miesto na stánku spoločnosti SEZ Krompachy a.s. kde môže vystávovať svoje produkty.

Klienti

Kontakt

MAPA